OREW Tychy
Logotypy

1.06.2022 Międzynarodowy Dzień Dziecka

Kontynuując naszą tradycję, okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Panie fizjoterapeutki zorganizowały dla nas Olimpiadę Sportową. Na początku przedstawiciele poszczególnych grup złożyli przyrzeczenie sportowej rywalizacji, a następnie wykorzystując piękną pogodę przystąpiliśmy do współzawodnictwa w kilku dyscyplinach: rzut piłką do kosza, rzut woreczkiem do celu na punkty, przenoszenie „kamieni” na czas, slalom gigant z wykorzystaniem różnych elementów oraz […]

Czytaj dalej…

25.05.2022 Dzień Rodziny

Dzień Rodziny, w tym roku Pani wicedyrektor mgr Renata Zając zaplanowała w Osowcu, zaprzyjaźnionej cichej leśnej przystani. Co prawda pogoda nie dopisała i niektórych wystraszył deszcz, ale koniec końców wszystko udało się zorganizować zgodnie z planem. Bawiliśmy się fantastycznie, bo jak mówią mądrzy: „dobremu towarzystwu zła pogoda w zabawie nie przeszkadza”. Dzięki Paniom Kasi, Małgosi […]

Czytaj dalej…

19.05.2022 „Dni Niezwykłe”

Z okazji obchodów „Dni Niezwykłych” Pnie logopedki, Justyna i Joanna oraz Pani psycholog, Kaja przygotowały dla nas teatralną niespodziankę – nieco zmodyfikowaną interpretację wiersza ” Żuraw i Czapla” J. Brzechwy. Było śmiesznie i nieoczekiwanie. Po przedstawieniu spotkaliśmy się w salach, aby wykonać pracę plastyczną techniką kolażu z wykorzystaniem pięknych piórek oraz napić się soku z […]

Czytaj dalej…

POMÓŻ NAM ZBUDOWAĆ NOWY OŚRODEK

Zbieramy pieniądze na zbudowanie nowego ośrodka dla osób dorosłych.

Złóż dotację

OREW

OŚRODEK REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY

jest niepubliczną, specjalistyczną i wielofunkcyjną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzysznie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tychach. OREW jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektulanie w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami, oraz głebokim, w wieku od 3 do 25 roku życia. Wychowankami naszej (…)

Czytaj więcej »


PWI

PUNKT WCZESNEJ INTERWENCJI

przy OREW w Tychach działa od września 2010 roku. Adresatami prowadzonej przez nas wczesnej rehabilitacji są dzieci w wieku od urodzenia do 7 roku życia. Celem rehabilitacji jest jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie, bądź skorygowanie zaobserwowanych nieprawidłowości w rozwoju. Pomocą objęta jest cała rodzina dziecka. Proponowane przez nas oddziaływania mają charakter (…)

Czytaj więcej »


ST

ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA

Świetlica jest placówką o charakterze terapeutyczno-rewalidacyjnym. Obejmuje swoją opieką 25 dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym, w wieku powyżej 21 roku życia, pozbawionych instytucjonalnej opieki, z terenu miasta Tychy. Celem świetlicy jest pomoc podopiecznym w przygotowaniu się do aktywnego, w miarę możliwości samodzielnego udziału w życiu społecznym oraz odkrywaniu i rozwijaniu ich zainteresowań i (…)

Czytaj więcej »


25 PLUS

REHABILITACJA 25 PLUS

Od grudnia 2018 r. PSONI w Tychach prowadzi, w ramach realizacji pilotażowego programu PFRON, placówkę „Rehabilitacja 25 plus”. W placówce znalazło swoje miejsce 3 absolwentów OREW w wieku powyżej 25 roku życia, które nie są objęte innymi formami wsparciem (…)

Czytaj więcej »


PSONI

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Misją Stowarzyszenia jest (art.3 Statutu):
  • dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,
  • wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.
Celem Stowarzyszenia jest (art.4 Statutu)

działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warun­ków prze­strzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspie­ranie ich rodzin.

Stowarzyszenie w Tychach działa od roku 1991

Czytaj więcej »

1%

Od listopada 2013 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Każdy pełnoletni obywatel może stać się naszym darczyńcą i przeznaczyć 1 % podatku dochodowego wskazanego w rocznym zeznaniu podatkowym za miniony rok podatkowy na nasze Stowarzyszenie – PSOUU koło w Tychach, a tym samym wspomóc rehabilitację naszych wychowanków i rozwój naszych placówek.

Przekaż nam 1 % podatku

Adres

Al. Niepodległości 90,
43-100 Tychy

Telefon

(32) 227 33 00
+48 505 180 499
Faks (32) 327 77 51

Email

osrodek@orew.tychy.pl