Historia muzyki

Informujemy, że w ramach wewnętrznego projektu o charakterze muzykoterapeutycznym w miesiącu grudniu omawiać będziemy folklor śląski w muzyce i tańcu. Nasi podopieczni zapoznają się z tradycją regionu zarówno w muzyce, tańcu jak i sztuce. […]

Czytaj dalej…