3.12.2018 Nowa placówka

Nowa placówka naszego stowarzyszenia nosi nazwę „Rehabilitacja 25 plus” i jest to pilotażowy program PFRON. Została utworzona dzięki usilnym staraniom naszej Pani dyrektor Ewy Pawlak. A jej odbiorcami są wychowankowie OREW, którzy ukończyli 25 rok życia. Placówka oferuje im wsparcie, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej i zawodowej.

Dziękujemy pracownikom firmy Hager Polo Spółka z.o.o i , wszystkim którzy w jakikolwiek sposób byli zaangażowani  w realizację tego projektu.

Pozdrawiamy naszych kolegów i koleżanki z ul. Braterskiej.