OREW Tychy

25 Plus

Od grudnia 2018 r. PSONI w Tychach prowadzi, w ramach realizacji pilotażowego programu PFRON, placówkę „Rehabilitacja 25 plus”.

W placówce znalazło swoje miejsce 3 absolwentów OREW w wieku powyżej 25 roku życia, które nie są objęte innymi formami wsparciem.

Pobyt w placówce zapewnia jej uczestnikom:

  • udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo – dostosowanych do ich potrzeb i możliwości
  • pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
  • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
  • uczestnictwo w życiu grupy, zaspokojenie potrzeby szacunku i uznania

  • kształtowanie świadomości przynależności do środowiska rówieśniczego

Wszystkie zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości podopiecznych placówki i maja wpływać na poprawę ich funkcjonowania społecznego.