Edukacja i Rewalidacja

Ośrodek zapewnia wychowankom możliwość realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

W zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej nasi wychowankowie przynależą do oddziałów edukacyjno - terapeutycznych lub rewalidacyjno - wychowawczych.

W zespołach edukacyjno - terapeutycznych uczą się dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Aktualnie w ośrodku działają 3 zespoły realizujące program na poziomie:

- wczesnoszkolnym (klasy I - III)

- szkoły podstawowej (klasy IV - VI)

- gimnazjum.

Liczebność zespołów edukacyjno - terapeutycznych zgodnie z wytycznymi ministerstwa nie przekracza 8 osób.

Zespoły rewalidacyjno - wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Obecnie w ośrodu jest siedem takich zespołów, w których liczebność nie przekracza 4 osób.

Dla każdego z naszych wychowanków zespół specjalistów: oligofrenopedagog, logopeda, fizjoterapeuta, psycholog i lekarz konstruuje Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny lub Rewalidacyjno - Wychiowawczy. Programy uwzględniają zalecenia poradni pedagogiczno - psychologiczej oraz indywidualne preferencje, zainteresowania, możliwości i ograniczenia wychowanków.

Realizację programów umożliwia bogate wyposażenie sal w sprzęt audiowizualny i szeroki wachlarz nowoczesnych pomocy dydaktycznych, często konstruowanych przez specjalistów indywidualnie do potrzeb poszczególnych wychowanków.

W prowadzonej terapii wykorzystujemy elementy różnych metod min. czytania globalnego i symultaniczno - sekwencyjnego,  Knillów, Sherborne, SI, Porannego Kręgu, Affolter, Dobrego Startu, Pedagogiki Zabawy oraz Lowaasa dobranych do wieku i specyfiki grupy. Oprócz zajęc zespołowych prowadzonych przez pedagoga specjalnego nasi podopieczni mają możliwość korzystania z :

- indywidualnych zajęć logopedycznych;

- indywidualnych zajęć z tyflopedagogiem;

- indywidualnych zajęć z surdopedagogiem;

- muzykoterapii;

- dogoterapii;

- seansów w doskonale wyposażonej Sali Doświadczania Świata;

- seansów w Grocie Solnej;

- zajęć integracyjnych z uczniami zaprzyjaźnionych szkół;

- edukacyjnych wyjść poza placówkę

- oraz wycieczek.

 

1 % podatku


Od listopada 2013 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Możecie Państwo przeznaczyć 1% podatku dochodowego wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym za miniony rok podatkowy na nasze Stowarzyszenie - PSOUU koło w Tychach, a tym samym wspomóc rehabilitację naszych wychowanków i rozwój naszych placówek.

Więcej …

Nasze Projekty:

OREW    „Więcej umiem, więcej mogę, jestem bliżej świata i ludzi” - Projekt unijny - 2016/2017

 Świetlica Terapeutyczna  "Jestem sobą- jestem samodzielny", "Dogoterapia  - Projekty PFRON 2017

Więcej …

Witryna http://orew.tychy.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji. W przeglądarce istnieje możliwość zarządzana plikami cookies. Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.

EU Cookie Directive Module Information