PWI

   Punkt Wczesnej Interwencji przy OREW w Tychach działa od września 2010 roku.

Adresatami prowadzonej przez nas wczesnej rehabilitacji są dzieci w wieku od urodzenia do 7 roku życia:
- zagrożone nieprawidłowym rozwojem (z grup wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego: urodzone przedwcześnie, z niską punktacją Apgar, małą masą ciała, lub urazami okołoporodowymi)
- z całościowo zaburzonym rozwojem (autyzm, zespół Aspergera, zespół Retta)
- z wrodzonymi wadami rozwojowymi OUN np. wodogłowiem lub przepukliną oponowo – rdzeniową, z chorobami metabolicznymi,
- z kręczem szyi i asymetriami,
- z mózgowym porażeniem dziecięcym
- z zespołem Downa i innymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie, z niepełnosprawnością intelektualną
- wielorako niepełnosprawne.

Celem rehabilitacji jest jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie, bądź skorygowanie zaobserwowanych nieprawidłowości w rozwoju. Pomocą objęta jest cała rodzina dziecka.

Proponowane przez nas oddziaływania mają charakter wielospecjalistyczny.

Zatrudniamy:
- lekarza pediatrę - neurologa,
- pediatrę - lekarza rehabilitacji leczniczej,
- certyfikowani terapeuci NDT - Bobath
- certyfikowanych terapeutów SI,
- psychologa klinicznego,
- logopedów,
- terapeutów zajęciowych – pedagogów.

   Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, który umożliwia właściwe prowadzenie szeroko rozumianej terapii.

 

1 % podatku


Od listopada 2013 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Możecie Państwo przeznaczyć 1% podatku dochodowego wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym za miniony rok podatkowy na nasze Stowarzyszenie - PSOUU koło w Tychach, a tym samym wspomóc rehabilitację naszych wychowanków i rozwój naszych placówek.

Więcej …

Nasze Projekty:

OREW    „Więcej umiem, więcej mogę, jestem bliżej świata i ludzi” - Projekt unijny - 2016/2017

 Świetlica Terapeutyczna  "Jestem sobą- jestem samodzielny", "Dogoterapia  - Projekty PFRON 2017

Więcej …

Witryna http://orew.tychy.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji. W przeglądarce istnieje możliwość zarządzana plikami cookies. Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.

EU Cookie Directive Module Information