Świetlica Terapeutyczna PSOni

Świetlica jest placówką o charakterze terapeutyczno-rewalidacyjnym. Obejmuje swoją opieką 25 dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym, w wieku powyżej 21 roku życia, pozbawionych instytucjonalnej opieki, z terenu miasta Tychy.

Celem świetlicy jest pomoc podopiecznym w przygotowaniu się do aktywnego, w miarę możliwości samodzielnego udziału w życiu społecznym oraz odkrywaniu i rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień.

Zajęcia realizowane w świetlicy mają charakter grupowy, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych.

W placówce prowadzone są różnorodne formy terapii zajęciowej oraz rehabilitacja. Dodatkowo realizowane są projekty : Dogoterapia, Filmoterapia, grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów oraz projekt PFRON (od 2014).

W Świetlicy odbywają się spotkania tematyczne z osobami reprezentującymi różne środowiska zawodowe, posiadającymi pasje i ciekawe zainteresowania, a także imprezy okolicznościowe.

Świetlica umożliwia wyjścia do placówek kulturalno-oświatowych, oraz sportowych (Teatr Mały, Hala Sportowa). Efektem oddziaływań terapeutycznych są m. in. prace plastyczne prezentowane na kiermaszach świątecznych i wystawach.

 "Jestem sobą- jestem samodzielny" - tak nazywa się nasz nowy projekt finansowany z funduszy PFRON. Zakłada on prowadzenie zajęć terapeutycznych i fizjoterapeutycznych mających na celu poprawę jakości życia podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej. Projekt będzie prowadzony dwu-zadaniowo ( grupowa terapia zajęciowa i indywidualna rehabilitacja ruchowa). Program realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy tj. 12 miesięcy  przez 15 dni w każdym miesiącu. Zajęcia terapeutyczne realizowane będą w grupach 5 osobowych a rehabilitacja ruchowa indywidualnie dla każdego uczestnika. Działania prowadzone będą  w sposób ciągły i systematyczny przez kadrę zatrudniona na potrzeby projektu. W terapii zajęciowej realizowanych będzie 12 tematów edukacyjnych, 12 spotkań o charakterze treningów  psychospołecznych oraz zajęcia z motoryki  małej przygotowane tak, aby zwiększyć możliwości autonomiczne beneficjentów  projektu i usamodzielnić ich w rożnych sferach funkcjonowania.

Czas trwania projektu :styczeń -grudzień 2016r.
 
 

1 % podatku


Od listopada 2013 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Możecie Państwo przeznaczyć 1% podatku dochodowego wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym za miniony rok podatkowy na nasze Stowarzyszenie - PSOUU koło w Tychach, a tym samym wspomóc rehabilitację naszych wychowanków i rozwój naszych placówek.

Więcej …

Nasze Projekty:

OREW    „Więcej umiem, więcej mogę, jestem bliżej świata i ludzi” - Projekt unijny - 2016/2017

 Świetlica Terapeutyczna  "Jestem sobą- jestem samodzielny", "Dogoterapia  - Projekty PFRON 2017

Więcej …

Witryna http://orew.tychy.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji. W przeglądarce istnieje możliwość zarządzana plikami cookies. Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.

EU Cookie Directive Module Information