PSONI Tychy – Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Tychy

tel: (32) 227 33 00        osrodek@orew.tychy.pl

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku

KRS 0000013377

Nasze projekty

Projekty OREW realizowane w roku 2023

Zadania publiczne realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych finansowane z dotacji udzielonej przez Urząd Miasta Tychy

– „Prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji dla dzieci do 7-go roku życia zagrożonych lub ze zdiagnozowanymi zaburzeniami wieku rozwojowego.”

Punkt Wczesnej Interwencji jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 0 do 7-go roku życia, zagrożonych lub ze zdiagnozowanym zaburzeniem wieku rozwojowego, chorobami genetycznymi. W ramach pracy Punktu realizujemy wszechstronną diagnozę i rehabilitację małego pacjenta (ruchową, psychologiczną, neurologopedyczną, pedagogiczną, terapię ręki, arteterapię) oraz staramy się wspierać i edukować rodziców w zakresie wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka.

  •  „Prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki.”

Zadanie publiczne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z dodatkowymi schorzeniami, zaburzeniami w różnych sferach oraz dysfunkcjami narządu ruchu powyżej 25 roku życia. Działania ukierunkowane do: ustabilizowania samoświadomości podopiecznych świetlicy, zwiększenia aktywności społecznej, ukształtowania świadomości odnośnie siebie i otaczającego świata oraz stabilizacji w zakresie funkcjonowania fizycznego z szczególnym uwzględnieniem edukacji i rozwoju indywidualnych zainteresowań. Zatem wszelkie czynności prowadzone w placówce będą zmierzać do stymulacji ogólnego rozwoju i poprawy sprawności psychofizycznej każdego z uczestników świetlicy, niezbędnych do egzystowania we współczesnym świecie na miarę własnych możliwości.

  •   „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do OREW PSONI koło w Tychach”

Zapewnienie dowozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną stopnia głębokiego, znacznego, umiarkowanego oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu Miasta Tychy, z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego i z powrotem do miejsca zamieszkania. Zapewnienie bezpiecznego i dostosowanego do specyficznych potrzeb zdrowotnych podopiecznych ośrodka, pod opieką fachowej i wykwalifikowanej kadry opiekunów dowozu w porach dostosowanych zarówno do czasu trwania zajęć w ośrodku jak i do specyficznych potrzeb zdrowotnych i wymagań Rodzica.

  • Szkoła z Klasą”

to kompleksowy program rozwoju szkoły działający od 2002 roku, którego głównymi celami są wspieranie nauczycieli i dyrektorów w profesjonalizacji ich pracy, docenianie i promocja wyjątkowych działań szkół. To flagowy program Fundacji prowadzony przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/szkola-z-klasa

  • „Tychy Dobre Miejsce” – projekt autorski Renaty Zając 

projekt edukacyjny skierowany do uczniów zespołów edukacyjnych klas IV-VIII, mający na celu poznawanie wyjątkowych miejsc w mieście oraz spotkania z osobami, promującymi miasto Tychy, którzy przez swoją pasję są propagatorami otwartości wobec mieszkańców  i rozwoju miasta. Projekt zakłada również integrację społeczności OREW z środowiskiem twórczym i środowiskiem lokalnym.

Skip to content