PSONI Tychy – Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Tychy

tel: (32) 227 33 00        osrodek@orew.tychy.pl

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku

KRS 0000013377

Projekty unijne

„WIĘCEJ WIEM, WIĘCEJ UMIEM – JESTEM BLIŻEJ ŚWIATA” – zakończony

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Tychach od września 2016 roku rozpoczęło realizację projektu „Więcej umiem, więcej mogę, jestem bliżej świata i ludzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania.

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Cel projektu:

  • wzmocnienie potencjału edukacyjnego wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach poprzez poprawę jakości edukacji. Projekt ukierunkowany jest na nabycie kompetencji kluczowych w tym umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych.

Projekt zapewnia zgodność z celem szczegółowym PO RPO WSL poprzez realizację kompleksowego programu wspomagającego Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Tychach w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakłada zapewnienie uczniom dostęp do dobrej jakości edukacji poprzez realizację zajęć dla podopiecznych, doposażenie bazy dydaktycznej oraz przygotowanie nauczycieli do indywidualizacji pracy z uczniami.

Efekty:

  • nabycie przez nauczycieli dodatkowych umiejętności (obsługa programu Boardmaker, szkolenie AAC 1,2,3 stopień- nabycie umiejętności wprowadzania komunikacji alternatywnej uczniom nie komunikującym się,)
  • nabycie podstawowych umiejętności w zakresie komunikacji alternatywnej przez rodziców i opiekunów
  • osiągnięcie przez podopiecznych nowych umiejętności komunikacyjnych (umiejętność skutecznej komunikacji, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, doskonalenie wymowy, zwiększenie możliwości poznawczych)
  • nabycie przez podopiecznych kompetencji społecznych (kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, regulowani napięcia emocjonalnego), nabycie śmiałości w porozumiewaniu się, doskonalenie umiejętności umożliwiających doświadczenie emocji i doznań, m. in. poprzez kontakt ze sztuką.

Wartość projektu: 239 217,50 PLN

Wkład własny: 23 921,75 PLN

Dofinansowanie : 215 295,75 PLN

Skip to content