PSONI Tychy – Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Tychy

tel: (32) 227 33 00        osrodek@orew.tychy.pl

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku

KRS 0000013377

Punkt Wczesnej Interwencji

Punkt Wczesnej Interwencji jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 0 do 7-go roku życia, zagrożonych lub ze zdiagnozowanymi zaburzeniami wieku rozwojowego, chorobami genetycznymi. W ramach pracy Punktu realizujemy wszechstronną diagnozę i rehabilitację małego pacjenta (rehabilitacyjną, psychologiczną, neurologopedyczną, pedagogiczną i terapię w zakresie Integracji Sensorycznej) oraz staramy się wspierać i edukować rodziców w zakresie wspomagania rozwoju psycho- ruchowego dziecka.

Zakres działań:

  • Zapewnienie wszechstronnej i kompleksowej oraz intensywnej rehabilitacji pacjentom PWI poprzez zwiększenie dostępności do zajęć terapii SI, realizację zajęć z psychologiem, logopedą i pedagogiem specjalnym.
  • Wspieranie Rodziny dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością poprzez umożliwienie jej uczestniczenia w terapii oraz poprzez działania edukacyjne prowadzone w stosunku do Rodziny. Udzielanie rodzicom szczegółowych wskazówek co do metod i technik pielęgnacji, opieki, stymulacji rozwoju, terapii i usprawniania leczniczego w domu oraz wychowania dziecka, a także tworzenie warunków uczenia się rodziców.
  • Zaspokojenie przynajmniej w części zapotrzebowania mieszkańców miasta Tychy i okolicy na kompleksową wczesną interwencję poprzez zwiększenie godzin pracy specjalistów(o terapię SI), a co za tym idzie zwiększenie liczby dzieci, które mogą być rehabilitowane kompleksowo w PWI.
  • Działanie na rzecz lepszego psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci oraz zapobieganie pogłębianiu się ich niepełnosprawności. Poprzez prowadzenie odpowiednio intensywnej i kompleksowej wczesnej interwencji jest możliwość skutecznego uchronienia wielu dzieci przed poważnymi problemami zdrowotnymi w przyszłości.
  • Ułatwianie rodzicom kontaktów z innymi rodzicami. Dzięki Stowarzyszeniu, które prowadzi Ośrodek. Rodzice małych dzieci ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością mogą mieć kontakt i czerpać z doświadczeń innych Rodziców, którzy służą im radą i pomocą.

Punkt Wczesnej Interwencji w Tychach działa przy Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym przy Al. Niepodległości 90 w Tychach. Naszym atutem jest doskonała lokalizacja (centrum miasta, dojazd środkami komunikacji miejskiej, duży parking) i brak barier architektonicznych. Dla matek z wózkami dziecięcymi, czy dla małych pacjentów z trudnościami w poruszaniu się, oferujemy łatwy dostęp do miejsca rehabilitacji stanowi priorytet.

Ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie OREW PSONI w prowadzeniu rehabilitacji psycho-ruchowej oraz kompleksowość oferowanego świadczenia gwarantują, że zapotrzebowanie na wczesną interwencję, w oferowanym zakresie liczby pacjentów, może być zabezpieczone we właściwy sposób. W naszym Ośrodku pracują specjaliści fizjoterapii, w tym z kwalifikacjami do rehabilitacji metodą NDT-Bobath- uznaną w rehabilitacji realizowanej w ramach wczesnej interwencji. Zatrudniamy psychologa, oligofrenopedagogów, logopedów, terapeutów SI, pielęgniarkę, ratownika medycznego. Oferujemy naszym pacjentom stałą opiekę zarówno lekarza specjalisty pediatry- neurologa dziecięcego jak i pediatry- specjalisty rehabilitacji medycznej. Nad prawidłowością prowadzonej rehabilitacji, jej ewaluacją czuwa zespół złożony z różnych specjalistów Ośrodka, którzy spotykają się regularnie i omawiają potrzeby i plan rehabilitacji każdego małego pacjenta.

Ośrodek posiada doskonały sprzęt wykorzystywany w zakresie rehabilitacji ruchowej (sprzęt podstawowy oraz m.in. aparat do krioterapii, zestaw do biostymulacji laserowej, stół do pionizacji, lampy Bioptron oraz Sollux oraz rehabilitacji realizowanej w ramach terapii edukacyjnej, terapii zajęciowej (metodą Weroniki Sherborn i Knilla), terapii psychologicznej i logopedycznej (najnowocześniejszy sprzęt multimedialny, zestaw do pracy metodą Thomatisa i profesjonalnie przygotowaną kadrę pedagogiczną do prowadzenia tej terapii, testy itp.). Współpracujemy z zakładami ortopedycznymi i Fundacją In Corpore. Podnosimy stale swoje kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych, warsztatów i szkoleń.

Punkt jest czynny pięć razy w tygodniu, w godzinach pracy OREW tj. .7.00 do 17.30, z tym że specjaliści nie są dostępni stale- tylko w ramach harmonogramów Punkt ma pod opieką stale ok. 45-60 pacjentów (w ciągu roku ok.100 pacjentów).

Wizyty u specjalistów odbywają się po wcześniejszym umówieniu; rejestracja telefoniczna lub osobista w godz. 7.30-15.00.

Skip to content