PSONI Tychy – Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Tychy

tel: (32) 227 33 00        osrodek@orew.tychy.pl

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku

KRS 0000013377

Świetlica Terapeutyczna


Charakterystyka działań Świetlicy Terapeutycznej PSONI Tychy.

Świetlica Terapeutyczna PSONI Tychy zajmuje się opieką i szeroko rozumianą rehabilitacją dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z dodatkowymi chorobami psychofizycznymi, ze sprzężeniami. Placówka prowadzi zajęcia grupowe dla osób dorosłych od 25 roku życia. Podopieczni placówki to przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim. Sprawność i możliwości ruchowe podopiecznych są zróżnicowane, w grupie wyróżnia się osoby poruszające się samodzielnie, przy pomocy osoby drugiej oraz na wózkach inwalidzkich.

Uwzględniając potrzeby podopiecznych podstawowym celem terapeutycznym placówki jest usamodzielnianie i poprawa zachowań społecznych. Zatem w świetlicy prowadzona jest rehabilitacja ruchowa oraz terapia, które kompleksowo oddziałują na sferę psychofizyczną uczestnika. W ramach zajęć proponowane są : biblioterapia, muzykoterapia, filmoterapia, choreoterapia, dogoterapia, zajęcia plastyczno-techniczne oraz zajęcia w „Sali Doświadczania Świata”.

Skip to content